Pompy ciepła // Zasada działania

HISTORIA
Ojczyzną pompy ciepła jest Szwajcaria, gdzie stosowano ją już przed II wojną światową. Po wojnie znalazła ona pewne rozpowszechnienie w USA, ale renesans nastąpił po roku 1973, tj. po kryzysie energetycznym, który wywołał skokową podwyżkę cen energii - głównie oleju opałowego, stosowanego do ogrzewania osiedli mieszkalnych. Oszczędność paliwa przy stosowaniu pomp cieplnych dochodzi bowiem do 30%.
Koszt inwestycyjny pompy ciepła jest wyższy niż przy stosowaniu konwencjonalnej instalacji opalanej węglem, olejem lub gazem, lecz koszty eksploatacyjne są niższe i (sięgają 30% kosztów eksploatacji konwencjonalnej). Instalacja pomp ciepła jest o 30-40% droższa niż instalacja kotłów olejowych tej samej mocy, lecz mniejsze wydatki na paliwo powodują zwrot różnicy w nakładach inwestycyjnych.
Główną zaletą pompy ciepła jest wykorzystanie ciepła odpadowego z różnych procesów technologicznych o temperaturze 20-30°C, zwykle traconego bezużytecznie. Pompy ciepła, umożliwiają pokrywanie zapotrzebowania na ciepło bez spalania paliw kopalnianych, są korzystne dla środowiska, którego nie zanieczyszczają produktami spalania. Same pompy ciepła pracują cicho i nie wydzielają żadnych zanieczyszczeń.

Dziś stosuje się do ogrzewania całych dzielnic miast. Na przykład całe sztokholmskie osiedle Ropsten, zamieszkałe przez 100 000 mieszkańców, jest ogrzewane pompami ciepła, wykorzystującymi ciepło wody morskiej. W zimie następuje dodatkowy podgrzew wody sieciowej przez elektrociepłownię Vatran.W Vaseras w Szwecji pracuje pompa ciepła o mocy 12 MJ/s, wykorzystując ciepło ścieków morskich, największa zaś pracująca tam ma moc 40 MJ/s. W Szwecji w roku 1989 pracowało 110 000 pomp ciepła dziś ich wielkość na pewno się zwiększyła.

Historia pompy ciepłaOPIS
Pompa ciepła zamienia z pomocą energii elektrycznej niskotemperaturową energię cieplną rozproszoną w środowisku na użytkową energię cieplną, umożliwiającą ogrzewanie i klimatyzowanie pomieszczeń. Proces przemiany energii, który dokonuje się dzięki pompie ciepła jest tani i efektywny. Opłaty wymaga jedynie pobór energii elektrycznej, która stanowi zaledwie 25% wytworzonej energii cieplnej. Pozostałe 75% energii to darmowe ciepło ze środowiska naturalnego. Wysoka efektywność pompy ciepła umożliwia produkcję z 1kWh energii elektrycznej ponad 4kWh użytkowej energii cieplnej.

Sprzedaż i montaż pomp ciepła obejmujących moce grzewcze w zakresie 8 - 110kW.

Wstępnego doboru pompy ciepła można dokonać wysyłając do nas formularz doboru pompy ciepła. W przypadku problemów z wysłaniem formularza, prosimy o wysłanie tradycyjnym sposobem danych zawartych w formularzu na adres:

Powrót
 webszok.net |  zaawansowane rozwiązania  webszok.net |  zaawansowane rozwiązania